logo
Văn bản pháp luậtVăn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Chính Phủ  ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP “Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ qui định ..

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH“Hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định ..

Nghị định 28/2015-NĐ-CP

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP “Qui định chi tiết thực hiện một số điều của Luật việc làmvề Bảo hiểm thất nghiệp”.

Luật việc làm 2013

 Ngày 16 tháng 11 năm 2013 Quốc hội thông qua Luật việc làm, bao gồm 07 Chương và 62 Điều. Luật việc làm có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Nghị định 105/2014/NĐ-CP

 Ngày 15 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Luật Bảo hiểm y tế 2014

 Ngày 13 tháng 6 năm 2014 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bản hiểm y tế. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

 Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Nghị định 103/2014/NĐ-CP

 Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành nghị định số 103/2014/NĐ-CP qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việ ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp ..

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹJW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tínnhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm