logo

Văn bản pháp luật

Nghị định 28/2015-NĐ-CP

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP “Qui định chi tiết thực hiện một số điều của Luật việc làmvề Bảo hiểm thất nghiệp”.

Luật việc làm 2013

 Ngày 16 tháng 11 năm 2013 Quốc hội thông qua Luật việc làm, bao gồm 07 Chương và 62 Điều. Luật việc làm có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Nghị định 105/2014/NĐ-CP

 Ngày 15 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Luật Bảo hiểm y tế 2014

 Ngày 13 tháng 6 năm 2014 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bản hiểm y tế. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

 Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Nghị định 103/2014/NĐ-CP

 Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành nghị định số 103/2014/NĐ-CP qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việ ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp ..

Nghị định 52/2014/NĐ-CP

 Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Chính phủ ban hành nghị định số 52/2014/NĐ-CP qui định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch ..

Nghị định 102/2013/NĐ-CP

 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Chính phủ ban hành nghị định số 102/2013/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về người nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹJW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tínnhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm