logo
Văn bản pháp luậtVăn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động sửa đổi ( Bộ luật lao động 2019) đã chính thức được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019Trong lần sửa đổi này, Bộ luật lao động có khá nhiều điểm ..

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

 Ngày 15 tháng 11 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Nghị ..

Nghị định 148/2018/NĐ-CP

Ngày 24/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao ..

Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Ngày 15/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP qui định chi tiết Luật BHXH, Luật An toàn, Vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ..

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Ngày 07/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP qui định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Căn cứ theo Nghị định, ..

Quyết định 595/2017/QD-BHXH

Ngày 14/4/2917 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXHVN về thu chi BHXH, BHYT,BHTN, bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Quyết định số 1858/QD-BLĐTBXH

Ngày 21 tháng 12 năm 2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính trong  lĩnh vực lao động, tiền lương,..

Nghị định 122/2015/NĐ-CP

Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP Qui định mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp ..

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹJW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tínnhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm