logo
Văn bản pháp luậtVăn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Nghị định 148/2018/NĐ-CP

Ngày 24/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao ..

Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Ngày 15/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP qui định chi tiết Luật BHXH, Luật An toàn, Vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ..

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Ngày 07/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP qui định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Căn cứ theo Nghị định, ..

Quyết định 595/2017/QD-BHXH

Ngày 14/4/2917 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXHVN về thu chi BHXH, BHYT,BHTN, bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Quyết định số 1858/QD-BLĐTBXH

Ngày 21 tháng 12 năm 2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính trong  lĩnh vực lao động, tiền lương,..

Nghị định 122/2015/NĐ-CP

Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP Qui định mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp ..

Nghị quyết số 93/2015/NQ-QH13

 Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 93/2015/NQ-QH13 Qui định chính sách hưởng chế độ BHXH một lần đối với người lao động. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ..

Quyết định 959/QD-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 Ngày 09 tháng 9 năm 2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 959/QĐ-BHXH Qui định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹJW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tínnhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm