logo
Tư vấn Quản trị Nhân sự

Dịch vụ xây dựng và đăng kí Nội qui lao động

Nội quy lao động có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Nội qui lao động được xem là hành lang pháp lý đảm bảo cho người lao động phải tuân thủ trong suốt quá trình lao động.

Nội qui lao động còn là cơ sở quan trọng trong công tác xử lý kỉ luật lao động. Điều 128 Bộ luật lao động có qui định “Cấm xử lý kỉ luật người lao động có hành vi vi phạm không được qui định trong nội qui lao động.

Việc xây dựng Nội qui lao động vừa phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp vừa phải đảm bảo tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.
VIETNAM VDB CO ., LTD cung cấp dịch vụ Xây dựng và đăng kí Nội qui lao động cũng như hệ thống các Văn bản quản lý Nội bộ doanh nghiệp.

1. Các nội dung tư vấn:
  • Cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề về nội quy lao động như: biểu thời giờ lao động, phạm vi làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các hình thức xử lý vi phạm lao động…
  • Các vấn đề pháp lý liên quan đến nội quy lao động cho doanh nghiệp như: chế độ phối hợp giữa các phòng ban, cách thức ra quyết định, nguyên tắc sử dụng nguồn nhân lực, các quy định về sử dụng tài sản của công ty...
  • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo nội quy lao động và quy chế nội bộ của công ty.
  • Soạn thảo, chuẩn hóa nội quy lao động, quy chế nội bộ cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước cùng các văn bản kèm theo
  • Tư vấn thủ tục ban hành quy chế nội bộ doanh nghiệp. 
2. Xây dựng nội quy lao động:
  • Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh – đơn vị xây dựng nội quy lao động theo các quy định của pháp luật lao động
  • Tư vấn Người sử dụng lao động về trình tự thủ tục lấy ý kiến của BCH công đoàn hoặc đại diện của NLĐ về Nội quy lao động trước khi ký ban hành
  • Người sử dụng lao động ký quyết định công bố Nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị
3. Đăng ký nội quy lao động:
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng kí Nội qui lao động tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Để được hướng dẫn chi tiết, khách hàng liên hệ với VIETNAM VDB CO ., LTD!


Ý kiến khách hàng
Gửi ý kiến

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹJW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tínnhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm